Miljöpolicy

Våran kvalitets- och miljöpolicy innebär att Brandt Service AB

• Arbetar för att bli en föregångare inom miljöarbetet.
• Tillhandahålla med byggmaterial enligt ök. för att minimera resursförbrukning.
• Minimerar mängden avfall genom återvinning.
• Planerar transporter och beakta miljöpåverkan vid inköp.
• Följa upp mål för att säkerställa att policyn utvecklas.

Vi på Brandt Service AB är övertygade om att vi tillsammans kan minimera skadliga effekter på miljön och även påverka andra aktörer. Vi vill att kommande generationer skall ha möjlighet att uppleva en natur med stor biologisk mångfald. Det handlar om vår gemensamma framtid, att våra barn och barnbarn ska kunna njuta av en frisk natur även i framtiden.