Kostnad totalrenovering Stockholm

Olika typer av totalrenoveringar kräver också olika typer av arbetsinsatser. Här nedan förklarar vi vad dom vanligaste renoveringarna kräver för arbetsinsatser. Vilket kan vara viktigt att veta när du planerar att utföra en totalrenovering och framförallt när du vill beräkna kostnad totalrenovering Stockholm.

Totalrenovering kök Stockholm

Vid en totalrenovering av kök ingår vanligtvis arbeten med rivning, bortforsling av byggavfall, snickeriarbeten, golvläggning/golvslipning, målning av väggar och tak, spackling, tapetsering, VVS arbeten, El installationer, ventilationsarbeten, plattsättning och självklart även installation av det nya köket med alla dess delar.

Kostnad köksrenovering Stockholm

Kostnad totalrenovering Stockholm – Att beräkna kostnader för total renovering av kök kan vara svårt. Om du delar upp samtliga arbeten var för sig och beräknar alla kostnader separat. Så får du en bättre bild av vad din totalrenovering av köket kostar. Du har då även lättare att jämföra alla offerter du får in.

Kostnad totalrenovering Stockholm – Offert

Du kan börja med att begära in offerter från olika företag, be dom att specificera kostnader för varje arbetstyp, om detta är möjligt. Så har du lättare att jämföra olika delar av offerten, mellan företagen då vissa offerten kan vara svåra att tyda. Det kan nämligen finnas arbeten som inte är inräknade, som kan resultera i ökade kostnader för din renovering.

MATERIALKostnadER

Samtliga materialkostnader kan du sedan beräkna separat och lägga dom under varje typ av arbete. Så får du en klarare bild över alla kostnader. Om någon kostnad blir för dyr så kan du enkelt upptäcka detta och göra ändringar i din renoveringsplan.

Kanske kan du utföra vissa enklare arbeten själv, som exempelvis inköp av vissa byggmaterial och inredning eller montera ner köket. På så sätt kan du även hålla ner dina kostnader för din köksrenovering. Om du bara utgår från offertens slutsumma så kan det vara svårt att förstå varför offerter skiljer sig i pris.

Här kan du läsa mer om våra köksrenoveringar i Stockholm

Totalrenovering lägenhet

En totalrenovering av en lägenhet består dels av samma arbeten som en total köksrenovering men också tillkommande golvarbeten, snickeriarbeten, el-arbeten och framförallt målningsarbeten. Det tillkommer även renovering av badrummet och eventuellt också byte av dörrkarmar/dörrar. Om lägenheten har en äldre el-centralen så är det klokt att byta ut även den.

Kostnad totalrenovering Stockholm

Kostnad totalrenovering Stockholm – Kostnad för lägenhetsrenovering kan du beräkna på samma sätt som för köksrenoveringen ovan. Nämligen att dela upp kostnader för el-arbeten, målningsarbeten, golvarbeten, snickeriarbeten osv. du måste även ta med kostnaden för badrumsrenoveringen.

Här kan du läsa mer om våra badrumsrenoveringar i Stockholm

Som vi skrev tidigare, så är det klokt att begära offert från varje yrkesgrupp för sig och sedan jämföra dessa kostnader sinsemellan företagen, det kan bli många siffror att jämföra men det kan det vara värt.

Samtliga materialkostnader kan du sedan beräkna separat och lägga dom under varje arbete. Alla offerter bör ha alla materialkostnader specificerade så att du ser vad materialen kostar för respektive arbete. Målaren anger exempelvis hur mycket färg, spackel, förbrukning osv. kostar och samma sak gäller för elektrikern och rörmokaren.

I vissa fall kan det vara svårt att beräkna alla materialkostnader, för en rörmokare kan det exempelvis vara svårt att beräkna alla materialkostnader eftersom en del arbeten kan tillkomma beroende på hur nuvarande avlopp och vatten är installerat. Då kan det vara bra att ha VVS ritningar så kan det vara lättare att uppskatta arbetskostnader för även dessa arbeten. Fråga Bostadsrättföreningen, som kan ha ritningar som du kan få låna.

Det viktigaste är dock att du väljer rätt företag för uppdraget, ett seriöst företag med goda referenser och som har erfarenhet av totalrenoveringar tidigare, samt en som har professionella projektledare som är lyhörda för dina önskemål. Glöm inte att Kontrollera att företaget har entreprenad försäkring vilket också är viktigt!

Totalrenovering hus

Vid husrenovering i Stockholm är det också klokt att begära offerter från varje yrkesgrupp för sig, så att du har lättare att jämföra alla kostnader. Alla offerter bör då också ha alla materialkostnader specificerade, för att du ska veta hur stor materialkostnaden är för respektive yrkesgrupp.

Totalrenovering av hus består av samma arbeten som en total lägenhetsrenovering. med tillkommande arbeten med altan, fasader, tak, avlopp, ventilationsarbeten, dränering osv.

Listan över arbeten vid en total husrenovering kan bli hur lång som helst, vilket givetvis är beroende av husets skick och ålder. Det är klokt att anlita en duktig besiktningsman, som går igenom hela huset innan du startar en renovering. Då får du också veta vilka delar av huset har störst behov av renovering.

Du får då även en bättre bild över vad som måste göras nu och vad som kan vänta till ett senare tillfälle, om din budget inte skulle räcka till. Vid totalrenovering av hus utförs nämligen även arbeten med stambyte och renovering av källare (om detta är nödvändigt). Det är alltid klokt att investera pengarna på rätt åtgärder när du renoverar ett hus.

När du totalrenoverar hus kan det också vara värdefullt om du har tillgång till VVS och EL ritningar över huset. Kommunens byggnadsnämnd har ibland kopior på dessa ritningar arkiverade ,om huset inte är allt för gammalt.