Prioritera rätt vid renovering

Att prioritera vid renovering

Att Prioritera rätt vid renovering

Prioritera rätt vid renovering – Det finns många saker att tänka på när man ska genomföra en större renovering och planering är nog den viktigaste delen innan man sätter igång! Om planeringen är bristfällig riskerar hela projektet bli lidande, i form av tillkommande arbeten, problemlösning, ökade kostnader, förseningar osv.

Prioritera rätt vid renovering – Inkludera arbeten

Gå först igenom vilka arbeten som behöver utföras. Du kan ta hjälp av renoverings firmor under offert besöken genom att ställa frågor om vilka åtgärder som är nödvändiga.

Begär in offerter

Att hitta seriösa hantverkare som kan utföra arbetet till en rimlig kostnad kan också vara tidskrävande.

När du har fått in alla offerter får du en bra bild av vilka material- och arbetskostnader som tillkommer för din renovering. En vanlig rekommendation från hantverkare är att lägga till cirka 10% på din budget för att täcka eventuella extra kostnader.

Detta är dock inte nödvändigt om alla arbeten och materialkostnader finns inkluderade i offerten. Innan du anlitar en hantverkare rekommenderar vi därför att du noggrant jämför materialkostnader och arbeten som ingår i alla offerter. Du bör också vara medveten om att vissa företag har flera projekt igång samtidigt och om dom får brist på personal så kan även ditt renoveringsprojekt bli lidande.

Skapa en realistisk Tidsplan

Det är viktigt att veta när renoveringen blir klar. Därför är det alltid bra att skapa en realistisk tidsplan tillsammans med företaget som utför din renovering.

Det kan dock ibland vara svårt att bestämma exakt hur lång tid en renovering tar, eftersom det kan finnas detaljer i vägg- eller golvkonstruktioner som behöver åtgärdas. Ställ därför även frågor om det kan finnas några risker med befintliga konstruktioner.

Val av hantverkare till din Renovering i Stockholm!

En av de viktigaste besluten inför din renoveringen är att du väljer rätt hantverkare. Våra hantverkare, inkl. underentreprenörer och projektledare har gedigen erfarenhet av bland annat EL-ARBETEN, VVS-ARBETEN, SNICKERIARBETEN, MÅLNINGSARBETEN, RIVNING, VENTILATION, PLATTSÄTTNING osv. När du anlitar oss så garanterar vi att samtliga arbeten utförs i enlighet med gällande branschregler.

Hör av dig om du är i behov av ett kostnadsförslag på din renovering!