Att prioritera vid renovering

Att prioritera vid renovering

Att prioritera vid renovering – Planering

Att prioritera vid renovering – Det finns många saker att tänka på vid renovering. Planeringen är nog den viktigaste biten innan du sätter igång! Om planeringen är bristfällig så blir hela renoveringsprojektet lidande i form av tillkommande arbeten, förseningar, problemlösning under projektets gång osv.

Att prioritera vid renovering – Typ av arbeten

Gå först igenom vilka arbeten som verkligen behöver utföras under din renovering. Du kan ta hjälp av renoverings firmor under offert besöken genom att ställa frågor om vilka åtgärder som är nödvändiga.

Begära in offerter

Hitta seriösa hantverkare som kan utföra alla arbeten. Kontakta företagen och begär in offerter. Här bör du tänka på att vissa företag har många projekt igång samtidigt och om dom har brist på personal så kan ditt renoveringsprojekt bli lidande.

När du har fått in alla offerter kan du börja räkna på samtliga material- och arbetskostnader. En tumregel är att du bör lägga till 10% på din budget som täcker tillkommande kostnader.

Innan du anlitar en hantverkare rekommenderar vi att du jämför kostnader och arbeten som ingår i offerter noggrant. Detta eftersom kostnader kan skilja sig ganska mycket mellan olika företag. Vissa hantverkare utesluter vissa arbeten ”medvetet” för att offerten ska se mer attraktiv ut prismässigt. För att sedan lägga till arbeten som ändå måste utföras vid din renovering.

Tidsplan

När du väl ha hittat företaget som du litar på och som kan åta sig ditt renoveringsuppdag, under de omständigheter du skrivit ner i renoverings planen, kan du bestämma ett startdatum samt ett slutdatum med företaget.

Det är viktigt att du vet när renoveringen blir klar. Därför är en realistisk tidsplan alltid viktigt att lägga upp med företaget som utför din renovering.

Ibland kan det dock vara svårt att bestämma exakt hur lång tid en renovering tar, eftersom det ibland kan tillkomma arbeten som exempelvis arbeten med underlagen, torktider osv. För att minimera risken för tillkommande arbeten bör du gå igenom samtliga arbeten med företaget som skall utföra din renovering. Ställ även frågor om det finns några risker med konstruktioner, materialval osv.

Att prioritera vid renovering – Problemlösning

Lös problemen direkt med hantverkare eller projektledaren innan renoveringen påbörjas

Om det sedan dyker upp ytterligare problem under renoveringen, så åtgärda dessa omgående. Har du frågor eller känner dig osäker, se till att diskutera detta med projektledaren direkt.

Vi har lång erfarenhet av Renovering i Stockholm!

Det viktigaste valet inför din renoveringen är att du väljer rätt hantverkare. Våra hantverkare och projektledare har bred kunskap inom bland annat EL-ARBETEN, VVS-ARBETEN, SNICKERIARBETEN, MÅLNINGSARBETEN, RIVNING, VENTILATION, PLATTSÄTTNING osv. Vi hjälper dig med alla arbeten som ditt renoveringsuppdrag kräver. När du anlitar oss för din renovering i Stockholm. Garanterar vi att samtliga arbeten kommer att bli korrekt utförda enligt gällande branschregler och till ett förmånlig kostnad. Vi lämnar alltid en kostnadsfri offert efter våra offert besök, så att du som potentiell kund ska få ett tydligt kostnadsförslag på din renovering.

När du anlitar oss så går vi tillsammans igenom hela renoverings planen steg för steg, och om vi skulle upptäcka några risker med planen så upplyser vi självklar dig omgående. Tack vare vår långa erfarenhet samt våra professionella projektledare och hantverkare, garanterar vi en välutförd renovering enligt gällande branschregler. Det är också därför vi ger dig 100% kvalitetsgaranti på de arbeten vi åtar oss att utföra, under din renovering!

Hör gärna av dig om du behöver gratis kostnadsförslag på din renovering!